Jag tycker det är viktigt att fundera över smått och stort och inte ta saker för självklara - eller att alla konsekvenser är helt uppenbara. Det gäller också att fundera över den information om hästhållning, ridteknik och islandshästavel som flödar över oss och bl a ställa sig frågorna: Hur påverkar den hästarna? Är det rimlig påverkan? Vilka erfarenheter ligger bakom informationen? Är informationen saklig och objektiv? Kan man se den ur flera perspektiv?

Funderingar

Jag (Christina) har under årens lopp haft så många funderingar om islandshästar att jag insåg att det blev lättare att blogga om dem än att lägga in dem på själva hemsidan. Så år 2006 startade jag bloggen "Islandshästar i allmänhet och i synnerhet", där jag fortlöpande lagt in åtskilliga funderingar om just islandshästar i allmänhet och i synnerhet. Där är det inte bara ur avelssynpunkt jag har funderingar utan även när det gäller hästhållning, hantering och ridning.
Innan dess att denna blogg kom igång skrev jag följade tre texter om svensk islandshästavel: (del 1 och 2 har även publicerats i förbundstidningen "Islandshästen" våren 2005.) Jag tycker att mycket av det som tas upp i dessa texter fortfarande är aktuellt - trots att det gått många år sedan de skrevs.
Om svensk islandshästavel, del 1 (mars 2005)
Om svensk islandshästavel, del 2 (mars 2005)
Om svensk islandshästavel, del 3 (mars 2006)